Sunday, August 17, 2008

Welcome!

Bulgarian American Heritage Center

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ЦЕНТЪР
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (Чикаго, САЩ)

Създаденият през декември 2007 г. Bulgarian American Heritage Center (BAHC) е Non for profit corporation по законите на щата Илинойс и има за цел - съхраняване и разпространение на българското духовно наследство - език, култура, традиции и обичаи в Америка, чрез образование, изкуство, литература, музика, танци, театър, филми, изложби, семинари, фестивали, социално общуване и др.
Първостепенна задача в тази насока е да работи и да създаде Български културен дом в Чикаго - средище на хилядите българи и база с независими възможности за многостранна културно-просветна дейност.
BAHC – е отворена организация и се надява на вашата подкрепа. Набират се, както редови членове, така и членове на Борда на съветниците. Участието в Центъра е индивидуално, семейно, колективно и почетно.
Всеки е добре дошъл - с идеи, с опит, с работа, със средства. Върховен орган на ВАНС е общото събрание, което се състои от всички членове имащи право на глас. Първото отчетно-изборно събрание избра девет членен Борд на директорите.
Средствата на Центъра се набират от членски внос, културно-просветна дейност, субсидии, дарения, завещания, наеми и др.

Адрес:
Bulgarian American Heritage Center
PO Box 7355
Prospect Heights, IL 60070
Phone: +1-773-517-2142 Кина Бъговска
+1-847-293-7325 Петранка Стаматова

Website: www.bg-usa.org

Имейл за връзка: bgusa.org(ат)gmail.com
Внимание: заменете (ат) със знака @


Някои публикации в медиите:
http://www.youtube.com/watch?v=GOJyYz5hz_o
http://www.bulgaria21.net/issue/t25601.htm
http://www.aba.government.bg/news.php?newsid=2533
http://www.eurochicago.com/modules/AMS/article.php?storyid=953.